מרגיז אותי שכל כך הרבה זמן חבורה של נוכלים וגנבים עשקה את כולנו ולא רק את המבוטחים ,מכיוון שגם במקומות /מוסדות אחרים כפי הנראה לא גילו עדיין את כל השחיתות הפושטת שם , אני כפי הנראה אתרגז עוד יותר לאחר שכולנו ניווכח שכולם יוצאים ללא עונשים או במקרה הטוב בעונש [להמשך…]