וועדת טירקל שהחליטה על שטרות עם דיוקנאות של אשכנזים בלבד לא לקחה בחשבון את עניין העדתיות ועל כך אני מצר ,הרי ברור שיקום מישהו וילין על כך, דעתי שהוועדה עשתה טעות בכך שלא הכניסה גם מזרחי שיהיה על שטר ורצוי שיהי על שטר של 200 ש"ח ולא על שטר של [להמשך…]

נכון שמבחינה כלכלית כל אחד ואחת יצאו נשכרים מהירידה הדרמטית בעלויות הסלולאר ששילמנו עד כה, אך אליה וקוץ בה….          ההסכמים שנעשים עם חברות הסלולאר, שבהם תמורת סכום קבוע אפשר לדבר חופשי ולסמס חופשי, הם הגורמים העיקרים להעלאת מפלס העצבים בקרב נתיני המדינה וכי למה? מכיוון שעד [להמשך…]