מרגיז אותי ש... החילונים סוף הדרך

moshem
מרץ 12, 2014

הבחירות החוזרות בבית שמש שבהם נבחר שוב ראש עיר חרדי לאחר שהיה חשד לשוחד בחירות בפעם הראשונה, תוצאות ההצבעה מצביעות על נתון שמצביע על העתיד החשוך שאליו עומדת להיכנס מדינת ישראל בשנים הבאות, אני איני מרחם על החילונים של בית שמש מכיוון שהם היו הרוב שיכול היה לקבוע באופן שונה את תוצאת הבחירות הנוכחית, הם העדיפו להישאר בבית ולא להגיע לקלפי ,כעת העיסוק שלהם יהיה בשני מישורים עיקריים: האחד בשיחות סלון "איך דפקו אותנו החרדים האלו"…. והמישור השני יהיה איך למלט את עצמם מהעיר ההולכת לאבדון ולחשכת ימי הביניים וכך יוכלו למכור את ביתם רק לחרדים נוספים                                                 ולסיכום, אבדה עוד עיר במדינה לטובת הטפילים המתרבים והולכים במדינה


Commentsהינך מחויב להיות רשום על מנת לפרסם תגובות.

שם (required)

אימייל (required)

*